Sprengstoff i lokalavisa Møre

Her har det enten skjedd noko heilt tilfeldig... eller så har ein eller anna journalist i lokalavisa vår hatt det litt artig på jobb.. Sjekk sakene som står saman på framsida tysdag 29. november..

Her har det enten skjedd noko heilt tilfeldig... eller så har ein eller anna journalist i lokalavisa vår hatt det litt artig på jobb.. Sjekk sakene som står saman på framsida tysdag 29. november..

Bokkane vil hermed understreke at releasepartyet den 29. desember vil verte detonert utan hjelp av ekte og farleg dynamitt..

Klaus Blø @ Bokkereidars // 01.12.11

Bokke dynamitt

Bokke dynamitt