PreBox: mandag 14. november 12:00 - 15:00 på Teater Manu

KONFRONTASJON: Myter, fordommer og klisjéer om scenekunst for barn og unge.

(Seminaret er fullt).

KONFRONTASJON:

Myter, fordommer og klisjéer om scenekunst for barn og unge.
Årets seminar er en øvelse i å være uenig. Da først tror vi det skjer noe med kunsten. I kraft av ulike påstander vil vi utfordre sentrale aktører til å problematisere stereotype oppfatninger og spenninger innen scenekunst rettet mot barn- og unge. Gjennom seminaret er målet å diskutere relevans, aktualitet og anerkjennelse av scenekunst for denne målgruppen.

Arrangør: Seminaret arrangeres av Norsk scenekunstbruk i samarbeid med Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) og Danse- og teatersentrum (DTS).
Faglig ansvarlig: Elisabeth Egseth Hansen


PROGRAM:

12.00 Lunsj
12. 30 Velkommen ved Ådne Sekkelsten (Daglig leder, Norsk scenekunstbruk)

KUNSTEN
“Solo for gaten” (utdrag av skoleversjon under utvikling)
Av/med Rasmus Jørgensen


12.45 Om seminaret ved Elisabeth Egseth Hansen
12.50 KONFRONTASJONEN

PÅSTAND 1:
STATUS: Tilstanden i feltet scenekunst for unge mennesker er god.
Ordstyrer: Morten Gjelten (Direktør, Norsk teater- og orkesterforening)
Debattanter: Ådne Sekkelsten (Daglig leder, Norsk scenekunstbruk) og Rolf Engelsen (Prosjektleder, Kunstløftet, Norsk kulturråd )


PÅSTAND 2:
ANERKJENNELSE. Scenekunst for barn og unge er mindre interessant kunstnerisk enn scenekunst for voksne.
Ordstyrer: Tore Vagn Lid (Regissør og kunstnerisk leder, Transiteatret)
Debattanter: Per Ananiassen ( Kunstnerisk og daglig leder, Teaterhuset Avant Garden), Elisabeth Leinslie (Prosjektleder Sceneweb og rådgiver, Danse- og Teatersentrum) Jarl Flaaten Bjørk (Kunstnerisk leder, Flaatenbjørk kompani)

14.10 PAUSE

14.20 - Konfrontasjonen fortsetter -

PÅSTAND 3:
KVALITET: Scenekunstproduksjon for barn og unge er motivert av marked og nytteverdi.
Ordstyrer: IdaLou Larsen (Teaterkritiker, Klassekampen)
Debattanter: Gry Ulfeng (Scenekunstkonsulent, Vest-Agder fylkeskommune), Carl Morten Amundsen (Teatersjef, Teatret Vårt)


14.45 ERFARINGEN
RELEVANS OG AKTUALITET: Scenekunsterfaringer i skolen.
Betraktninger om scenekunst ved Stine Qvigstad Kroken (Elev ved Lillehammer vgs)


God festival!

 

 

Bookmark and Share