home

Om Heddaprisen

Heddaprisen deles ut årlig for fremragende prestasjoner innen norsk scenekunst. Prisen ble første gang utdelt i 1998. Juryen som nominer de ulike kategoriene, er en faglig jury som fra og med sesongen 2012/2013 oppnevnes av en egen Heddakomité.


Ansvarlig arrangør for Heddaprisen er Norsk teater- og orkesterforening (NTO). Prisen er finansiert ved bevilgninger fra NTO og ved at samtlige av NTOs medlemsteatre betaler 0,08 % av sitt årlige offentlige tilskudd. Heddaprisen er et et samarbeid mellom Norsk teater- og orkesterforening og Norsk teaterlederforum (NTLF).


Priskategorier

Heddaprisen kan deles ut av juryen i tolv kategorier:

Beste kvinnelige skuespiller/hovedrolle
Beste mannlige skuespiller/hovedrolle
Beste kvinnelige skuespiller/medspiller
Beste mannlige skuespiller/medspiller
Beste regi
Årets forestilling
Beste barneforestilling
Beste forestilling for ungdom
Beste scenografi/kostymedesign
Beste audiovisuell design
Beste scenetekst
Særlig kunstnerisk innsats 

I tillegg kan Heddakomiteen dele ut Komiteens ærespris.

 

Retningslinjer

Heddaprisens juryering er basert på den aktuelle teatersesongens prestasjoner. Juryen nominerer et fast antall kandidater, og vinnernes navn blir offentliggjort under prisutdelingen.

Juryen skal nominere 3 kandidater og utpeke 1 vinner i følgende kategorier:

 • Beste kvinnelige skuespiller/hovedrolle
 • Beste mannlige skuespiller/hovedrolle
 • Beste kvinnelige skuespiller/medspiller
 • Beste mannlige skuespiller/medspiller
 • Beste regi
 • Beste barneforestilling
 • Beste forestilling for ungdom
 • Beste scenografi/kostymedesign
 • Beste audiovisuell design
 • Beste scenetekst

Juryen kan nominere opptil 5 kandidater og utpeke 1 vinner i følgende kategori:

 • Årets forestilling

I kategorien Særlig kunstnerisk innsats foretar juryen ikke nominasjoner, men kårer vinner etter åpne kriterier. Denne prisen deles kun ut i særlige tilfeller.


Omfang

Juryen organiserer selv sin arbeidsfordeling. Oppgavens omfang kan være krevende. Eksempler fra tidligere sesonger antyder rundt 150 relevante oppsetninger som skal vurderes – bare på institusjonsteatrene.

Jurymedlemmene må ha anledning til hyppig reisevirksomhet. Juryen skal prioritere oppsetninger ved teatre som er medlemmer av NTO. Juryen har anledning til å inkludere øvrig profesjonell virksomhet og står fritt til å velge de oppsetningene som ifølge juryens syn kan ha størst kunstnerisk interesse.

Statuetten

Statuetten som deles ut er utformet av billedhuggere Nina Sundbye og representerer Hedda Gabler.