home

Vurderingskriterier

I sitt arbeid forholder juryen seg til følgende kriterier:
 

Beste kvinnelige skuespiller/hovedrolle og beste mannlige skuespiller/hovedrolle

Vinnernes prestasjoner skal skille seg fra andre gode prestasjoner gjennom
- håndverksmessige kvaliteter
- artistiske kvaliteter
- uforutsigbarhet

Prisene gjelder prestasjoner i store roller/hovedroller, det vil si de markant største rollene i en forestilling.
 

Beste kvinnelige skuespiller/medspiller og beste mannlige skuespiller/medspiller

Vinnernes prestasjoner skal skille seg fra andre gode prestasjoner gjennom
- håndverksmessige kvaliteter
- artistiske kvaliteter
- uforutsigbarhet

Prisene gjelder prestasjoner i små/mellomstore roller.

Beste regi

Beste regi skal skille seg fra andre gode iscenesettelser gjennom
- valg av stil og/eller stilelementer og gjennom hvordan denne/disse er gjennomarbeidet og tilpasset i forhold til alle av forestillingens elementer
- hvordan stil og/eller stilelementer er tilpasset og bygget opp i forhold til det materialet forestillingen omhandler eller tar som sitt utgangspunkt (dramaturgi/lesning)
- stilmessig nyskaping
 

Årets forestilling

Årets forestilling skal skille seg fra andre forestillinger gjennom
- aktualitet
- kontekst/begivenhet
- kvalitet
- egenart/originalitet
 

Beste barneforestilling

Beste barneforestilling skal skille seg fra andre barneforestillinger gjennom
- aktualitet
- kontekst/begivenhet
- kvalitet
- egenart/originalitet
- kommunikasjon med målgruppen
- valg av stoff/materiale
 

Beste forestilling for ungdom

Beste forestilling for ungdom skal skille seg fra andre forestillinger gjennom
- aktualitet
- kontekst/begivenhet
- kvalitet
- egenart/originalitet
- kommunikasjon med ungdom
- valg av stoff/materiale

Prisen gis primært til forestillinger produsert for målgruppen ungdom, men kan også gå til andre forestillinger som kommuniserer særlig godt med ungdom.

 

Beste scenografi/kostymedesign

Beste scenografi og/eller kostymedesign skal skille seg fra andre gode arbeider gjennom
- kunstnerisk egenart (at scenografien er et verk i seg selv) veid opp mot funksjon
- relasjon til beslektede kunstformer (billedkunst, design, arkitektur)
- nyskaping, sett i forhold til scenografi- og teaterfaget selv og i forhold til beslektede kunstformer
 

Beste audiovisuell design

Beste audiovisuell design skal skille seg fra andre gode arbeider gjennom
- Nyskapende bruk av lyd, lys eller video (eller flere av disse) som scenisk element
- kunstnerisk egenart (at lyd-, lys- eller videodesign er et verk i seg selv) veid opp mot funksjon
- relasjon til beslektede kunstformer (billedkunst, lydkunst, videokunst)
 

Beste scenetekst

Beste scenetekst skal skille seg fra andre gode scenetekster
- enten ved å fremme eller utfordre scenetekstens egenart
- og/eller ved å være original i valg av materiale
- og/eller ved å være nyskapende i utvikling, bearbeiding eller tolkning av materialet
- og/eller ved å være spesielt spillbar, utfordrende og inspirerende
 

Særlig kunstnerisk innsats

Kriteriene er åpne. Prisen deles kun ut i særlige tilfeller.

Statuetten

Statuetten som deles ut er utformet av billedhuggere Nina Sundbye og representerer Hedda Gabler.