home

Tidligere Utdelinger - Vinnere 2014

Heddaprisen har i år blitt delt for 17. gang. Prisutdelingen fant sted på Nationaltheatrets hovedscene søndag 15. juni 2014.  Her er listen over vinnerene og juryens begrunnelser.

Arbeidet med nominering og juryering er lagt til en fagjury som i sesongen 2013/2014 har bestått av:
Gunnar Germundson – dramatiker
Amund Grimstad – teateranmelder i Klassekampen
Cliff Moustache – kunstnerisk leder, Nordic Black Theatre
Tora Optun – scenekunstansvarlig i Natt og Dag
Vidar Sandem – skuespiller og dramatiker
Astrid Sletbakk – tidl. teateranmelder i VG
Andreas Wiese – teateranmelder, journalist og kommentator i Dagbladet

Beste kvinnelige skuespiller
Mariann Hole, «Lulu – Pandoras Eske», Nationaltheatret

Beste mannlige skuespiller
Vidar Magnussen, «Shockheaded Peter», Det Norske Teatret

Beste kvinnelige medspiller
Renate Reinsve, «Besøk av gammel dame», Trøndelag Teater

Beste mannlige medspiller
Sigmund Sæverud, «Mens vi venter på Godot», Riksteatret og Det Norske Teatret

Beste regi
Tyra Tønnessen, «Ekte kjærlighet – fritt etter Camilla Collett», Agder Teater og «Besøk av gammel dame», Trøndelag Teater

Årets forestilling
«Perpleks», Rogaland Teater

Årets barne/ungdomsforestilling
«Hundre hemmeligheter», Cirka Teater, Trøndelag Teater, Riksteatret, Trondheim Voices/Midtnorsk Jazzsenter

Beste scenografi/kostymedesign
Bård Lie Thorbjørnsen, «Besøk av gammel dame», Trøndelag Teater

Beste audiovisuell design
Eirik Hegdal, Asle Karstad og Trondheim Voices, «Hundre Hemmeligheter», Cirka Teater, Trøndelag Teater, Riksteatret, Trondheim Voices/Midtnorsk Jazzsenter

Beste scenetekst
Alan Lucien Øyen og Andrew Wale, «Coelacanth», Winter Guests, Festspillene i Bergen, Den Norske Opera & Ballett, Carte Blanche, BIT Teatergarasjen og Riksteatret

Særlig kunstnerisk innsats 
Ensemblene i forestillingene «Fruen fra havet» av Henrik Ibsen, regi Tatu Hämäläinen og «Perpleks» av Marius von Mayenburg, regi Glenn André Kaada, begge Rogaland Teater.

Æresprisen (deles ut av Heddakomiteen)
Verdensteatret

Aksel Waldemars Minnepris - Nynorskprisen:
Ane Dahl Torp

Aksel Waldemars Minnepris - Billedkunstprisen:
Elisabeth Werp

 

Juryens begrunnelse

 

Beste kvinnelige skuespiller

Noen mener at de beste rolleprestasjonene er avhengig av det man kaller utstråling. Et bedre begrep er energi, den synlige energien på scenen. Rolleprestasjonene til alle de nominerte til prisen for beste kvinnelige skuespiller kjennetegnes av en slik energi, og av kontrollen av den.

Teatret speiler samfunnet. Kvinnelige hovedroller dreier seg ofte om å definere egen identitet i en verden der menn er så alt for villige til å gjøre det for deg. Å være skuespiller handler også om å bli sett. Rollefiguren skapes av skuespilleren, men den kan bare leses av publikums blikk.

Årets Heddaprisvinner gjorde nettopp dette spillet til kunst. Hennes rollefigur spiller ikke bare på sin attraktivitet, hun spiller på bevisstheten om sin rolle som begjært. Hun skaper en identitet fundert på både menns og publikums blikk. Hun utforsker sin frihet gjennom å insistere på den.

Det er ikke seg selv hun kler av. Det er oss, der hun tvinger oss til å bli bevisst våre definerende blikk.

Årets pris for beste kvinnelige skuespiller går til MARIANN HOLE.

 

Beste mannlige skuespiller

En av de virkelige vanskelige oppgavene en skuespiller kan ha, er å inngå en avtale med publikum om å spille på lag. Det er krevende, fordi et åpent publikumsfrieri straks vil bli avvist fra salen. I denne øvelsen kreves mer enn et solid talent. Her må skuespilleren balansere mellom stor faglig kunnskap og like stor faglig dyktighet. Et ikke så lite musikalsk gehør for timing er også en god hjelper.

Denne toveis kommunikasjonen mellom scene og sal, pluss scenisk nærvær i samspill med de andre skuespillerne, er et uhyre vanskelig teatralt balansenummer uten sikkerhetsnett. Årets prisvinner gjennomførte dette krevende kunststykket fjellstøtt.

Årets pris for beste mannlige skuespiller går til VIDAR MAGNUSSEN.

 

Beste kvinnelige medspiller

I en oppsetning med et svært stort persongalleri skal alle aktørene helst være tydelige og komplette personer. Men for å få til et godt ensemblespill, er det samtidig viktig at ingen medspiller blir større enn rollen tilsier. Dette er en hårfin balansegang, og den mestres til fulle av årets prisvinner.

I denne absurde, men likevel ganske realistiske forestillingen blir menneskene stilt overfor eksistensielle utfordringer, og fra å være store humanister og prinsipielle i sine valg, ser vi hvordan de én etter én gir etter for penger og pragmatisme. Denne gradvise metamorfosen fremstilles med særlig stor innlevelse, tydelighet, komisk talent og fingerspissfølelse av prisvinneren.

Årets pris for beste kvinnelige medspiller går til RENATE REINSVE.

 

Beste mannlige medspiller

Årets mannlige medspiller er en svært erfaren skuespiller som har vært med på det meste. Han var i sin tid med på å starte et av regionteatrene våre, og de erfaringene han der gjorde med å lage forståelig teater for andre enn de mest innvidde, har han til fulle tatt med seg i denne forestillingen.

Å gjøre rollefigurer i det absurde teater tydelige og fattbare på scenen er en stor utfordring som årets prisvinner mestrer særdeles godt. Hans fremføring av monologen der det tilbakeholdte plutselig blir synlig, og der den umælende som tilsynelatende er uten substans, med ett står frem som et helt menneske, er en hel liten forestilling i seg selv.

Årets pris for beste mannlige medspiller går til SIGMUND SÆVERUD.

 

Beste regi

God regi krever en klar idé. Den krever et helhetlig konsept. Den krever et lesbart, unikt og tilgjengelig scenisk uttrykk for nettopp dette konseptet. Regissøren må ta tak i materialet, elte og forme det. Så kommer første leseprøve og prosessen må begynne på nytt, denne gangen som et felles arbeid. Når ikke konseptet frem til, og inn i, skuespillerne, kommer det aldri frem til publikum.

Dette er ingen enkel prosess. Friksjon skaper varme. I smeltedigelen en prøvetid kan være skal regissørens ideer stå sin prøve, samtidig som stykke og roller skal gis til skuespillerne.

Mottakeren av årets regipris demonstrerer en sterk vilje. Hennes forestillinger dokumenterer grundig og særpreget arbeid, kontroll over både helhet og detaljer, enten regien er tilpasset teksten eller teksten formet til regi-ideen.

Regiprisen gis i år til en instruktør, ikke for ett, men for to regiarbeider, som sammen demonstrerer spennet i regissørens ambisjoner og kompetanse.

Årets regipris går til TYRA TØNNESSEN.

 

Årets forestilling

Vinneren av Heddaprisen for årets forestilling er en leken, tankefull og intelligent forestilling, som lykkes i å gjøre komplekse filosofiske problemer og refleksjoner tilgjengelig for publikum uten å ty til forenkling.

Regissøren og skuespillerne har realisert tekstens potensial ved å benytte seg av teatrets muligheter til å skape en verden hvor det er mulig å vri og vende på virkeligheten. Resultatet er en fantasifull og underholdende iscenesettelse, som inviterer publikum til å utforske ideen om at kategorier som identitet, tid og rom ikke er så stabile som vi liker å tro.

Forestillingen belønnes ikke bare fordi den dro publikum med seg inn i en verden hvor virkeligheten oppløses og er i stadig forandring. Den fortjener også anerkjennelse for å ha vist hvilken kunstnerisk verdi det ligger i et vellykket samarbeid mellom regissør og ensemble.

Prisen for årets forestilling går til «PERPLEKS».

 

Beste kostymedesign/scenografi

Henrik Ibsens detaljerte sceneanvisninger vitner om at en av verdens fremste dramatikere visste at på en teaterscene taler også tingene til oss. Noen ganger betror de oss mer enn hva replikkene er i stand til å fortelle oss.

Mottakeren av prisen for beste kostymedesign og scenografi viser at det å bekle roller og skape et miljø hvor handlingen kan utspille seg, på sitt beste handler om nettopp å sette tingene i tale. Vinneren lar kostymene og scenografien puste liv i forestillingen, ikke først og fremst ved å utgjøre en utfyllende bakgrunn til handlingen, men ved å la dem avsløre og hentyde til underliggende og skjulte motiver – og på denne måten bidra til å drive fortellingen fremover.

Årets pris for beste kostymedesign/scenografi går til BÅRD LIE THORBJØRNSEN.

 

Beste audiovisuell design

I en forestilling der det er lagt spesiell vekt på det sanselige, musikalske og opplevelsesrike, er det selvsagt at musikk, lyd og sangfremføring skal spille på lag med det fortellende og visuelle og dermed være med på å skape en helhet. Men det er ikke ofte vi får oppleve en så nyskapende og samtidig så vellykket løsning som den årets prisvinner representerer.

Nyskrevet musikk fremført av fem sangere som nærmest blir del av scenografien, og som med sine stemmer og individuelle lydkontroller improviserer og manipulerer frem et musikalsk bakteppe i sanntid, er med på å gjøre denne forestillingen til en sanselig teateropplevelse av de helt sjeldne.

Årets pris for beste audiovisuell design går til EIRIK HEGDAL, ASLE KARSTAD og TRONDHEIM VOICES.

 

Beste scenetekst

Teatret har til oppgave å fortelle historier. Hvor herlig ville det vel ikke være å se en forestilling som inneholder det meste en teatertekst kan romme: Virkelighet og fiksjon, alvor og humor. I tillegg nærbilder av enkeltpersoner og innsyn i det innfløkte samspillet mellom mennesker. Og tenk om denne historien også rommet en fortelling om det å lage denne forestillingen, alt presentert med taleteater, med dans, og med musikk og fantasieggende scenografi.

Årets mottaker av Heddapris for beste scenetekst har skapt nettopp en slik bunnløs skattekiste, en scenefortelling man kunne ønske ikke ville ta slutt. Forestillingen er som en reise med utallige avstikkere fra reiseruten uten at målet noen gang tapes av syne.

Prisen for beste scenetekst går til ALAN LUCIEN ØYEN OG ANDREW WALE.

 

Årets barne/ungdomsforestilling

Pris for årets barne/ungdomsforestilling rommer et vidt og åpent felt. Det er nødvendigvis stor forskjell mellom forestillinger for de minste og for ungdom som nærmer seg et voksenliv. Årets prisvinner henvender seg til ungdom, men makter samtidig med et enkelt fortellergrep å skildre stadiene i et ungt liv, fra barndom til ungdom.

Ved å smelte sammen en eventyrlig fabel og hverdagsliv, tas vi med på en ferd gjennom barndommen og deltar i hendelser som har formet barnets sinn og holdninger frem mot øyeblikket da en krise må håndteres – ikke av et uforstående barn, men av en reflektert ungdom. En slik forestilling som med eksistensielt alvor skildrer et barn i utvikling er sjelden kost i norsk teater.

Prisen for årets barne/ungdomsforestilling går til «HUNDRE HEMMELIGHETER».

 

Særlig kunstnerisk innsats

Juryen står fritt i om de ønsker å dele ut en Heddapris for særlig kunstnerisk innsats. I år ønsker juryen å dele ut en slik pris. Prisen går ikke til en regissør, scenograf eller dramatiker. Den går heller ikke til en enkelt skuespiller. Basert på to forestillinger ved ett og samme teater går prisen til skuespillerne samlet for deres ensemblespill.

Juryen ønsker å hedre samspillet mellom skuespillerne; den kollektive prestasjonen som løfter den enkeltes sterke rolleprestasjon til teateropplevelser av særlig kvalitet og verdi. En av forestillingene er en klassiker, den andre er et moderne stykke. I begge tilfeller så vi i samspillet en renhet og naturlighet som forutsetter raushet og trygghet i ensemblet. Det fellesskapet er teatrets forutsetning.

Prisen for særlig kunstnerisk innsats går til ENSEMBLENE I FORESTILLINGENE «FRUEN FRA HAVET» OG «PERPLEKS» PÅ ROGALAND TEATER.

 

Heddas ærespris 2014

Heddas ærespris tildeles i år et kunstnerskap som siden oppstarten på 1980-tallet har bidratt sterkt til å internasjonalisere norsk teater. Først ved å hente inn impulser fra europeisk kunst-teater, og siden ved å sette en ny standard for dette teatret i Europa, USA og Asia.

Overalt hvor de har reist har de satt dype spor, og spor av disse reisene er alltid med tilbake inn i produksjonene. Med et uttrykk som er like dypt forankret i musikk og billedkunst som i teater har de bygd broer mellom kunstformer, mellom steder og generasjoner – og det er ikke tilfeldig at deres neste produksjon har fått navnet «broen over gjørme». Vanskelig å kategorisere, men lett å kjenne igjen.

Unikt i sin egen form, men umiskjennelig som teater. Umiskjennelig som Verdensteatret.

Heddakomiteens ærespris går til VERDENSTEATRET.

 

Aksel Waldemars minnepris - Nynorskprisen

deles hvert år ut til en person som har gjort en særlig innsats for nynorsk som scenespråk.

Grunngjeving for tildelinga 2014:

Nynorskprisen er ein oppmuntringspris til teaterfolk som gjer ein ekstra fin innsats for nynorsk som scenespråk og slik er med å styrke vår språkleg mindretalskultur. Ikkje sjeldan har prisen gått til skodespelarar som gjennom eit langt liv på scenen har nådd langt i å perfeksjonere sitt språklege uttrykk. Derfor er det ekstra gledeleg denne gongen å gi prisen til ein heller ung utøvar, ein skodespelar med klare meiningar om og stor interesse for det særeigne ved scenespråket. Uredd har ho gitt seg i kast med ein av nynorskens flottaste klassikarar, Arne Garborgs diktsyklus Haugtussa, og skapt eit moderne uttrykk for Veslemøys fantasivildrande kjærleiksgalskap.

Nynorskprisen går til ANE DAHL TORP.

 

Aksel Waldemars minnepris - Billedkunstprisen

deles hvert år ut til en norsk billedkunstner.

Juryens begrunnelse 2014:

Aksel Waldemar-prisen er til minne om maleren og scenografen Aksel Waldemar Johannessen, som var med å etablere Det Norske Teatret og stiftet Heimen Husflid. Han er far til den norske bunadstradisjonen. Hans maleri Kirkegårdsgraveren henger fra i år sentralt plassert i Det Norske Teatret, hvor også hans byste står. Til høsten vil Bondeheimens teatersal, der Det Norske Teatret holdt til før krigen og hvor Aksel Waldemar arbeidet, stå i hans kunstneriske tegn. Det var faktisk etableringen av Aksel Waldemar-prisen for 20 år siden som var utgangspunktet for Heddaprisen. I utlandet har man spilt et teaterstykke om hans liv og hans gjenoppdagelse.

Årets malerpris, skriver juryens formann professor Øivind Storm Bjerke, går til en profilert kvinnelig maler som har skapt et særegent visuelt uttrykk, der fotografi, tegning og maleri inngår i spenningsfull symbiose. Prisvinneren har utviklet en symbolverden som tar for seg de dype, eksistensielle spørsmål i flukten fra fødsel til død. Man aner en metafysisk klangbunn med røtter i kristen ikonografi, uten at vi konfronteres med noe entydig eller påtrengende budskap.

Selv kan jeg tilføye: Hun har i tillegg restaurert og skapt et unikt miljø ute på Ormøya i et av Norges mektigste og ypperste arkitektoniske mesterverk i dragestil.

Årets Aksel Waldemar-pris og et reisestipend på 10.000 kroner går til ELISABETH WERP. Elisabeth er årets utstiller på Blaafarveverket.

- Haakon Mehren

Pressebilder fra prisutdelingen her

Prisutdelerene under årets Heddapris var:

Beste scenografi/kostymedesign 
Sverre Koren Bjertnæs (kunstner), Nina Wester (teatersjef Hålogaland Teater)

Beste audiovisuell design   
Sigrid Strøm Reibo (regissør), Boya Bøckman (videodesigner, De Utvalgte)

Særlig kunstnerisk innsats
Bjørgulv Vinje Borgundvaag (statssekretær Kulturdpartementet)   

Beste mannlige medspiller  
Kari Simonsen (skuespiller), Pål Sverre Valheim Hagen (skuespiller)

Beste scenetekst   
Line Rosvoll (kunstnerisk leder Dramatikkens Hus)

Axel Waldemars minnepris - Billedkunstprisen   
Haakon Mehren (prisstifter av Aksel Waldemars minnepris)

Axel Waldemars minnepris - Nynorskprisen    
Ingunn Solheim (journalist NRK)

Årets barne/ungdomsforestilling 
Linn Skåber (skuespiller), Niels Halstensen Skåber (skuespiller)

Beste kvinnelige medspiller  
Pia Tjelta (skuespiller), Hallstein Bjercke (byråd for kultur og næring)  

Beste regi 
Harald Eia (programsekretær Funkenhauser Productions AS), Ivar Køhn (dramasjef NRK)

Beste mannlige skuespiller  
Ellen Dorrit Pedersen (skuespiller), Kaia Varjord (skuespiller)
   
Beste kvinnelige skuespiller
Nils Ole Oftebro (skuespiller)     

Årets forestilling   
Det Andre Teatret   

Æresprisen
Hanne Tømta (teatersjef Nationaltheatret), Jon Refsdal Moe (teatersjef Black Box Teater)

Statuetten

Statuetten som deles ut er utformet av billedhuggere Nina Sundbye og representerer Hedda Gabler.

Vinner 2014 - Beste kvinnelige skuespiller

Mariann Hole, Lulu, Nationaltheatret

foto: L.P Lorentz

Vinner 2014 - Beste mannlige skuespiller

Vidar Magnussen, Shockheaded Peter, Det Norske Teatret

foto: Fredrik Arff

Vinner 2014 - Beste regi

Tyra Tønnessen, Besøk av gammel dame

foto: G.T. Nergaard

Vinner 2014 - Årets forestilling

Perpleks, Rogaland Teater

foto: Stig H. Dirdal