home

Vinnere av Heddaprisen 2016

Heddaprisen ble delt ut for 19. gang søndag 12. juni 2016 på Nationaltheatrets hovedscene. Her er listen over vinnerne 2016.

Arbeidet med nominering og juryering var lagt til en fagjury som i sesongen 2015/2016 besto av:

Lillian Bikset – teateranmelder i Dagbladet og Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift
Amund Grimstad – teateranmelder i Klassekampen
Matilde Holdhus – dramaturg, Dramatikkens Hus
Cliff Moustache – kunstnerisk leder, Nordic Black Theatre
Martin Nordvik – tidl. teateranmelder i Adresseavisen
Vidar Sandem – skuespiller og dramatiker
Ragnhild Tronstad – seniorrådgiver ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for teknologi, kunst og design

Beste kvinnelige skuespiller 
Ane Dahl Torp for rollen som Aig i «Solaris korrigert» av Øyvind Rimbereid, regi Peer Perez Øian – Det Norske Teatret.    

Beste mannlige skuespiller
Kåre Conradi for rollen som Richard III i «Richard III» av William Shakespeare, regi Kjersti Horn – Nationaltheatret. 

Beste kvinnelige medspiller
Mari Hauge Einbu for rollen som Louise i «Armod og edelt sinn» av August von Kotzebue, regi Sigrid T’Hooft – Trøndelag Teater. 

Beste mannlige medspiller
Per Schaanning for rollen som Karl i «Fulle folk» av Ivan Vyrypajev, regi Sigrid Strøm Reibo – Det Norske Teatret.

Beste regi 
Tore Vagn Lid for «Vår ære/vår makt» av Nordahl Grieg, Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid – Den Nationale Scene.    

Årets forestilling
«Solaris korrigert» av Øyvind Rimbereid, regi Peer Perez Øian – Det Norske Teatret.

Årets barne/ungdomsforestilling
«Den sommeren pappa ble homo» av Endre Lund Eriksen, regi Petter Næss – Hålogaland Teater.

Beste scenografi/kostymedesign
Olav Myrtvedt for scenografi og kostymer til «Vår ære/vår makt» av Nordahl Grieg, Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid, regi Tore Vagn Lid – Den Nationale Scene.

Beste audiovisuell design
Sjur Miljeteig for musikk til «Solaris korrigert» av Øyvind Rimbereid, regi Peer Perez Øian – Det Norske Teatret.   

Beste scenetekst
Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid for tekstarbeid til Nordahl Griegs «Vår ære/vår makt», regi Tore Vagn Lid – Den Nationale Scene.

Særlig kunstnerisk innsats
Beaivvás Sámi Nasunálateáhter for «Vidas Extremas» av Sigbjørn Skåden, Veronica Salinas, Rosa Chávez og Angel «Kame» Canas Ambrosio, regi Jon Tombre.

 

Juryens begrunnelse

 

Beste kvinnelige skuespiller

Ane Dahl Torp for rollen som Aig i «Solaris korrigert» av Øyvind Rimbereid, regi Peer Perez Øian, Det Norske Teatret
Årets vinner har i løpet av sin karriere i norsk teater hatt en lang rekke store og utfordrende oppgaver. Intellektuelt, emosjonelt og skuespillerteknisk har hun vist åpenhet for ulike sjangres ulike kvaliteter. Den rollen hun nå får prisen for, har hun i stor grad selv vært med på å forme. I den utmerker hun seg gjennom en språklig bevisst, musikalsk fremføring. Hun balanserer det allmenne og det særpregede, det tidløse og det futuristiske. Hun viser nysgjerrighet, undring og respekt for sin rollefigur, som er en androgyn hvermansen i en overgangsfase mellom organisk liv og virtuelt liv.

 

Beste mannlige skuespiller

Kåre Conradi for rollen som Richard III i «Richard III» av William Shakespeare, regi Kjersti Horn, Nationaltheatret
Årets vinner har et mangesidig talent. Han har hatt oppgaver i musikalteatret, i samtidsdramatikken og i klassiske verk, og han har vist at han mestrer hele sjangerbredden. Rollen han nå får prisen for, tilhører klassikerne. Prisvinneren utvider forståelsen av en skikkelse mange i publikum nok har tenkt at de allerede kjente. Med nyansert nærvær viser han de sammensatte motivene bak ordene. Klokt gir han innsikt i menneskelig utvikling, og i maktmekanismers komplekse påvirkning og betydning, i det som er en av verdensdramatikkens mektigste manipulatorroller.

 

Beste kvinnelige medspiller

Mari Hauge Einbu for rollen som Louise i «Armod og edelt sinn» av August von Kotzebue, regi Sigrid T’Hooft – Trøndelag Teater 
Skuespillere må stadig underlegge seg nye og krevende regikonsepter. Årets vinner er tro mot en utfordrende regi, samtidig som hun står markant frem. Ikke bare fremviser hun en imponerende teknikk med en ekstraordinær presisjon, hun klarer også å skape en karakter med dybde og indre liv. Med et intenst scenisk nærvær transformerer hun en gammeldags spillestil til en moderne, og med dette løfter hun hele forestillingen inn i det 21. århundret.

 

Beste mannlige medspiller

Per Schaanning for rollen som Karl i «Fulle folk» av Ivan Vyrypajev, regi Sigrid Strøm Reibo – Det Norske Teatret
Årets vinner er en skuespiller som i mange sammenhenger har vist at han er god til å ta vare på de bittesmå detaljene der mimikk og kroppsspråk kan være vel så viktige som replikkene. Formen og innholdet i årets forestilling gjør det fristende å ty til overspill, men årets medspiller velger i stedet det motsatte, og gjennom underspilling av det overdrevne og usannsynlige, og ved å være passe diskret tilstede, formidler han absurde situasjoner helt hverdagslig og likevel med stor innlevelse og troverdighet.

 

Beste regi

Tore Vagn Lid for «Vår ære/vår makt» av Nordahl Grieg, Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid, Den Nationale Scene
Årets regivinner er en balansekunstner, med evne til å kombinere stilgrep og formelementer fra ulike handlingsplan og tidsepoker i ett samlet, informasjonsrikt, helhetlig og komplekst uttrykk. Han har vist en sterk vilje til å ta opp kompliserte, sammensatte spørsmål i sine oppsetninger, og det gjør han også i år. Årets vinner kaller seg gjerne autor, og begrepet er dekkende. Hans teater har preg av totalkunstverk, med et svært bevisst forhold både til kildematerialet og til de virkemidler det uttrykkes gjennom.

 

Årets forestilling

«Solaris korrigert» av Øyvind Rimbereid, regi Peer Perez Øian – Det Norske Teatret
Årets forestilling er et usedvanlig vellykket og helhetlig Gesamtkunstwerk, av sjelden kunstnerisk kvalitet. Her skildres en fremmed, dyster og skremmende virkelighet med en varme og innlevelse som innbyr til nærhet, forståelse og sorgfull empati. Basert på et språklig sett svært komplekst poetisk mesterverk er forestillingen også et kunststykke i teatral formidling og levendegjøring. Den etterlater oss med et nytt, optimistisk perspektiv på språklig kommunikasjon og rekkevidden av hva vi er i stand til å forstå.

 

Årets barne/ungdomsforestilling

«Den sommeren pappa ble homo» av Endre Lund Eriksen, regi Petter Næss – Hålogaland Teater.
Årets barne/ungdomsforestilling er en på samme tid humoristisk, absurd, burlesk, sår, varm og litt pinlig historie om den vanskelige puberteten. I tillegg er den befriende avvæpnende om fortsatt tabubelagte seksuelle tema, skilsmisseproblematikk og homofobi. Det er sjelden å se en forestilling der alt er fortalt fra ungdommens ståsted, direkte, omsvøpsløst, lekende og i et uvanlig frodig språk uten at det blir påtatt. Dette var ekte.

 

Beste scenografi/kostymedesign

Olav Myrtvedt for scenografi og kostymer til «Vår ære/vår makt» av Nordahl Grieg, Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid, regi Tore Vagn Lid – Den Nationale Scene
Årets beste scenografi/kostymedesign utmerker seg ved ikke bare å ta hele scenerommet i bruk, men også salen slik at handlingsrommet utvides vesentlig og skillet mellom scene og sal viskes ut. Publikum selv, og ikke minst deres plassering i salen, blir et viktig element for forståelsen og opplevelsen. Gjennom bruk av store bildeprojeksjoner i tillegg til gjennomført tidsriktige kostymer, gir årets vinner oss et bilde av et bilde, eller som teatret selv kaller det; en framkalling eller teatret som mørkeromsarbeid.

 

Beste audiovisuell design

Sjur Miljeteig for musikk til «Solaris korrigert» av Øyvind Rimbereid, regi Peer Perez Øian – Det Norske Teatret
Det auditive og det visuelle kan kanskje sies å være de to elementene som står lengst fra hverandre i en teaterforestilling. Årets vinner får prisen for et lydbilde som klarer å forene disse to, nettopp ved å skape visualitet gjennom det auditive. Hans futuristisk lydbilde skaper både konkrete og abstrakte rom på scenen, som skuespilleren kan interagere og spille med. Musikken og lydbilde blir dermed, i likhet med vinneren selv, en viktig medspiller på scenen.

 

Beste scenetekst

Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid for tekstarbeid til Nordahl Griegs «Vår ære/vår makt», regi Tore Vagn Lid – Den Nationale Scene
Et klassisk teaterstykke er en liten verden i seg selv, med sitt språk, sine konvensjoner og ikke minst dramatikerens biografi som bakteppe. Årets pris går til et unikt kunstnerisk samarbeid som på kompromissløst og modig vis kontekstualiserer en av «de bestes» verk. Gjennom omfattende research blandet med poesi og politikk, skriver de frem hans livshistorie, verk og samtidige kontrovers. På denne måten skaper de nytt politisk teater og ikke minst ny kunst.

 

Særlig kunstnerisk innsats

Det er blitt hevdet at teatret som kunstform først virkelig kan blomstre når samfunnet ellers er i oppløsning, og mye står på spill. Det er sjelden vi her hjemme ser denne påstanden bekreftet, naturlig nok. Men i år har vi opplevd det, i en sensasjon av en forestilling hvor en rystende politisk virkelighet fremstilles gjennom dans, poesi, musikk og teater av aktører som selv er berørt av den. Magien som oppstår når et personlig, dypfølt politisk engasjement formidles med suveren stilsikkerhet og kunstnerisk presisjon – det er teater på alvor.
Prisen for særlig kunstnerisk innsats går til Beaivvás Sámi Nasunálateáhter for «Vidas Extremas» av Sigbjørn Skåden, Veronica Salinas, Rosa Chávez og Angel «Kame» Canas Ambrosio, regi Jon Tombre.

Pressebilder fra prisutdelingen 

Prisutdelerne under Heddaprisen 2016:

Beste scenetekst
Arne Lygre & Vigdis Hjorth

Beste mannlige medspiller
Siri Seljeseth & Maren Bjørseth

Beste audiovisuell design
Thomas Bye & Margreth Olin

Beste kvinnelige medspiller
Thorbjørn Harr & Agnes Kittelsen

Beste scenografi og kostymedesign
Nader Kahdemi & Pia Tjelta

Særlig kunstnerisk innsats
Selome Emnetu & Angelina Stojcevska

Beste mannlige skuespiller
Joachim Calmeyer & Mariann Saastad Ottesen

Årets barne/ungdomsforestilling
Christian Greger Strøm

Beste kvinnelige skuespiller
Bjørn Eidsvåg & Ine Jansen

Beste regi
Henrik Mestad & Henny Moan

Årets forestilling
Morten Myklebust og No. 4

Statuetten

Statuetten som deles ut er utformet av billedhuggere Nina Sundbye og representerer Hedda Gabler.

Hedda vinner 2016 Beste kvinnelige skuespiller

Ane Dahl Torp for rollen som Aig i «Solaris korrigert

foto: Erik Berg

Hedda vinner 2016 Beste mannlige skuespiller

Kåre Conradi for rollen som Richard III i «Richard III»

Hedda vinner 2016 Beste kvinnelige medspiller

Mari Hauge Einbu for rollen som Louise i «Armod og edelt sinn»

Hedda vinner 2016 Beste mannlige medspiller

Per Schaanning for rollen som Karl i «Fulle folk»

Hedda vinner 2016 Årets forestilling

«Solaris korrigert» – Det Norske Teatret.

foto: Erik Berg

Hedda vinner 2016 Beste regi

Tore Vagn Lid for «Vår ære/vår makt»

Hedda vinner 2016 Årets barne/ungdomsforestilling

«Den sommeren pappa ble homo» av Endre Lund Eriksen, regi Petter Næss – Hålogaland Teater.

foto: Gisle Bjørneby

Hedda vinner 2016 Beste scenografi/kostymedesign

Olav Myrtvedt for scenografi og kostymer til «Vår ære/vår makt»

Hedda vinner 2016 Beste audiovisuell design

Sjur Miljeteig for musikk til «Solaris korrigert»

foto: Erik Berg

Hedda Nominasjoner 2016 Beste scenetekst

Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid for tekstarbeid til Nordahl Griegs «Vår ære/vår makt»