home

Statuetten

Statuetten som deles ut er utformet av billedhuggere Nina Sundbye og representerer Hedda Gabler.